Thông báo tuyển dụng giảng viên

TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HCM cần tuyển dụng giảng viên giảng dạy các bộ môn liên quan đến Tin Học.

Yêu cầu tuyển dụng vị trí giảng viên:

1. Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin.

2. Tiếng Anh tối thiểu trình độ B1 (hoặc tương đương).

3. Có kinh nghiệm giảng dạy trên 5 năm.

Ưu tiên đối với ứng viên có các điều kiện sau:

1.Trình độ từ Thạc Sĩ trở lên

2.Có chứng chỉ tin học quốc tế MOS, IC3, MCE.

3. Có kinh nghiệm giảng dạy Tin học văn phòng, huấn luyện đội tuyển tin học.

4. Có khả năng biên soạn và viết giáo trình.

5. Chấp nhận đi công tác tỉnh.