Trung tâm Tin học ĐHSP TP.HCM hân hạnh làm Ban giám khảo cho cuộc thi "Giáo viên sáng tạo" năm học 2016 - 2017

 Trung tâm Tin học Đại học Sư Phạm hân hạnh là Ban giám khảo cho (Chuyên đề Bảng Tương Tác) cuộc thi "Giáo Viên Sáng Tạo trên nền tảng CNTT Cấp Thành phố" tại đại học R-MIT.


- Quy tụ nhiều trường thcs và thpt trên Tp.HCM, Các đề tài năm nay phần lớn là các bài thi về dạy học bằng Bảng Tương Tác và Kể chuyện bằng hình ảnh cho thấy Bảng tương tác đang phần nào giúp ít rất nhiều cho các giáo viên trong việc dạy và truyền tải thông tin bài giảng cho các học sinh của mình. Cuộc thi đã diễn ra tốt đẹp vào ngày hôm nay với giải thưởng được trao cho giáo viên xứng đáng nhất.


- Lớp học Bảng tương tácTin học cơ bản hiện đang được mở thường xuyên tại Trung tâm Tin học Đại học Sư phạm TP. HCM. Các bạn nhanh chân đăng ký học để bổ sung kỹ năng cho mình nhé.

 

Một số hình ảnh tại cuộc thi "Giáo viên sáng tạo" - Năm học 2016-2017 tại trường Đại học RMIT