Năm học 2015-2016-HKI-Lịch thực hành sinh viên 11:30 đến 13:00

Trung Tâm Tin Học trân trọng thông báo, bắt đầu từ tuần sau (19/10/2015) tất cả các lớp sinh viên sẽ đến thực hành theo bảng phân công sau.