Năm học 2015-2016 HK2 - Đề thi tham khảo

Đề thi tham khảo nhằm giúp các bạn sinh viên làm quen với dạng đề thi là chính. Đề thi thực tế có thể sẽ không hoàn toàn giống như đề thi tham khảo. Do vậy, các bạn sinh viên nên học kỹ và ôn tập hết tất cả các kiến thức được đề cập trong đề cương môn học.

Download đề thi tại đây

Chúc các bạn học tập tốt và thi đạt kết quả cao.

Thân mến!

 

Quy định dạy, học và kiểm tra Tin học cơ bản

Quyết định ban hành Quy định dạy, học và kiểm tra, công nhận trình độ Tin học cơ bản áp dụng cho sinh viên đào tạo hệ chính quy trình độ đại học.

Quy định bao gồm tổng cộng 3 trang Xem toàn văn

 

 

Thông tin vắn tắt học phần Tin học cơ bản

 PHỤ LỤC 01 - THÔNG TIN VẮN TẮT HỌC PHẦN TIN HỌC CƠ BẢN

1. Tên học phần: Tin học cơ bản

2. Tên học phần bằng tiếng Anh: Introduction to Information Technology

3. Mã học phần: TTTH.001

 xem chi tiết

Read more: Thông tin vắn tắt học phần Tin học cơ bản

Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin áp dụng cho sinh viên đào tạo hệ chính quy trình độ đại học

Sinh viên thuộc tất cả các ngành đào tạo bắt buộc phải hoàn thành chương trình Tin học cơ bản được ban hành theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, có chứng chỉ A Tin học quốc gia (hoặc tương đương) mới được xét công nhận tốt nghiệp.

Xem toàn văn