Thông tin vắn tắt học phần Tin học cơ bản

 PHỤ LỤC 01 - THÔNG TIN VẮN TẮT HỌC PHẦN TIN HỌC CƠ BẢN

1. Tên học phần: Tin học cơ bản

2. Tên học phần bằng tiếng Anh: Introduction to Information Technology

3. Mã học phần: TTTH.001

 xem chi tiết

Read more: Thông tin vắn tắt học phần Tin học cơ bản

Năm học 2015-2016-HKI-Điểm thi Học phần Tin học Cơ bản

Xem thêm...

Các bạn sinh viên muốn chấm phúc khảo điểm thi học kỳ, vui lòng liên hệ trực tiếp Văn phòng ghi danh (Bộ phận Giáo vụ).


Xem chi tiết Hướng dẫn và quy định dành cho Sinh viên HK1 tại đây.

 

 

 

 

 

Năm học 2015-2016-HKI-Lịch thực hành sinh viên 11:30 đến 13:00

Trung Tâm Tin Học trân trọng thông báo, bắt đầu từ tuần sau (19/10/2015) tất cả các lớp sinh viên sẽ đến thực hành theo bảng phân công sau.