THÔNG BÁO ĐIỂM POWERPOINT SINH VIÊN K43 - HK2 NĂM HỌC 2017 - 2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo như sau:

- Đã có danh sách điểm Power Point cập nhật các lớp sinh viên K43 - HKII năm học 2017-2018. Thông báo sinh viên theo dõi và phúc khảo từ ngày 03-05-2018 đến hết ngày 12-05-2018.

- Bảng điểm đính kèm <xem chi tiết>

Trân trong.