THÔNG BÁO CẬP NHẬT DANH SÁCH SINH VIÊN THI LÍ THUYẾT TIN HỌC CƠ BẢN (SVK43 - HKII NĂM HỌC 2017 - 2018)

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo như sau:

Đã có danh sách cập nhật thi lý thuyết cấp chứng chỉ THCB của sinh viên K43 - HK2 - Năm học 2017&2018.

Danh sách đính kèm <Xem chi tiết>

Trân trọng

Ngày đăng: 02-05-2018, NhanLe