DANH SÁCH SINH VIÊN HKII 2017-2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo như sau:

Đã có danh sách thi THCB của sinh viên K43 - HK2 - Năm học 2017&2018.

Danh sách sinh viên K43 HKII <xem chi tiết>

- SV đọc kỹ nếu có sai sót hay thiếu thông tin thì liên hệ Cô Huyền tại văn phòng dãy A, giờ hành chính, các ngày 2,4,6 ĐT: 028.38.300.609.

- Thời gian thi: từ ngày 14/5 đến 19/5/2018.

- Thi vào đúng giờ học của lớp.

- Địa điểm thi: dãy H.

Lưu ý: tất cả các bạn sinh viên học môn Tin học cơ bản (kể cả sinh viên học bên KTX) sẽ tập trung thi tại dãy H, Trường ĐHSP. 280 An Dương Vương Q5.

Trân trọng.

Ngày đăng: 16-04-2018, NhanLe