THÔNG BÁO SINH VIÊN HỌC KÌ II 2017 - 2018

Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo như sau:

   - Hướng dẫn và quy định đối với sinh viên HKII năm học 2017-2018.<xem chi tiết>

   - Danh sách sinh viên học kì II năm học 2017-2018.<xem chi tiết>

Trân trọng cảm ơn.

Ngày đăng: 23-02-2018, NhanLe