DANH SÁCH SINH VIÊN K42 THI LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH

Sinh viên bấm vào liên kết bên dưới để tải về thông tin thi cấp chứng chỉ THCB, chú ý:

- Tất cả sinh viên đk thi cấp chứng chỉ UDCNTT cơ bản thi tập trụng tại Dãy E 280 An Dương Vương.

- Sv kiểm tra lại thông tin cá nhân ( MSSV,họ tên, ngày sinh, nơi sinh), nếu có sai sót thông báo về văn phòng 221 Nguyễn Văn Cừ hoăc C.Mùi:0165.941.9128, trước 17g00 ngày 26/04/2017.

Sau thời gian này mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết

- Những SV chưa bổ sung thông tin cá nhân vui lòng liên hệ phòng 221 Nguyễn Văn Cừ hoăc C.Mùi:0165.941.9128 để bổ sung (gấp).

- Những SV không bổ sung đầy đủ hồ sơ sẽ không được vào phòng thi.

Trân trọng.

Danh sách sinh viên thi thực hành

Danh sách sinh viên thi lý thuyết