Kỳ thi tự do 15-05-2016

Đăng ký thi đến hết ngày 12-05-2016

Kỳ thi tự do lần 3 năm 2016 sẽ được tổ chức vào ngày 15-05-2016

 • Thời gian thi: 7g30 đến 17g.
 • Thí sinh có thể đăng ký dự thi nhiều môn vào các ca thi liên tiếp trong ngày
 • Lệ phí thi 50.000/môn đối với các học phần Windows & Internet, Ms.Word, Ms.Excel
  Lệ phí thi 70.000/môn đối với các học phần khác
 • Vào phòng thi phải có giấy tờ tùy thân có hình.
 • Không trả lệ phí hoặc đổi môn thi, giờ thi sau khi đăng ký.

Kỳ thi tự do 10-04-2016

Đăng ký thi đến hết ngày 07-04-2016

Kỳ thi tự do lần 2 năm 2016 sẽ được tổ chức vào ngày 10-04-2016

 • Thời gian thi: 7g30 đến 17g.
 • Thí sinh có thể đăng ký dự thi nhiều môn vào các ca thi liên tiếp trong ngày
 • Lệ phí thi 50.000/môn đối với các học phần Windows & Internet, Ms.Word, Ms.Excel
  Lệ phí thi 70.000/môn đối với các học phần khác
 • Vào phòng thi phải có giấy tờ tùy thân có hình.
 • Không trả lệ phí hoặc đổi môn thi, giờ thi sau khi đăng ký.

Kỳ thi tự do 13-12-2015

Đăng ký thi đến hết ngày 10-12-2015

Read more: Kỳ thi tự do 13-12-2015

Kỳ thi tự do 17-01-2016

Đăng ký thi đến hết ngày 15-01-2016

Read more: Kỳ thi tự do 17-01-2016

Kỳ thi tự do 15-11-2015

Đăng ký thi đến hết ngày 13-11-2015

Read more: Kỳ thi tự do 15-11-2015