Kỳ thi tự do ngày 14/05/2017

THÔNG BÁO KỲ THI TỰ DO 14/05/2017

Học phần Tin học cơ bản

Ngày thi 14/05/2017 ( Chủ nhật)

Thời gian thi: Từ 13h00-17h00

Hạn chót nhận hồ sơ: 17h ngày 10/05/2017

Lệ phí: 300.000 (THCB)

Hồ sơ đăng ký:

- 02 hình 4x6 ( sau hình ghi họ tên, ngày sinh)

- 01 CMND photo không cần công chứng ( mang theo bảng chính để đối chứng)

Lưu ý: Hạn nhận hồ sơ có thể kết thúc sớm nếu số lượng đăng ký đã đủ.

Chi tiết liên hệ: (08)38392549

Địa chỉ: 221 Nguyễn Văn Cừ, P4,Q5

Kỳ thi tự do - ngày 09/04/2017

THÔNG BÁO KỲ THI TỰ DO 09/04/2017

Học phần Tin học cơ bản

Ngày thi: 09/04/2017 ( Chủ nhật)

Thời gian thi: Từ 13h00-17h00

Hạn chót nhận hồ sơ: 17h ngày 05/04/2017

Lệ phí: 300.000 (THCB)

Hồ sơ đăng ký:

       - 02 hình 4x6 ( sau hình ghi họ tên, ngày sinh)

       - 01 CMND photo không cần công chứng ( mang theo bảng chính để đối chứng)

Lưu ý: Hạn nhận hồ sơ có thể kết thúc sớm nếu số lượng đăng ký đã đủ.

Chi tiết liên hệ: (08)38392549

Địa chỉ: 221 Nguyễn Văn Cừ, P4,Q5

Kỳ thi tự do - Ngày 12 - 03 - 2017

THÔNG BÁO KỲ THI TỰ DO 12/03/2017

Học phần Tin học cơ bản và Nâng cao

Ngày thi 12/03/2017 ( Chủ nhật)

Thời gian thi: Từ 13h00-17h00

Hạn chót nhận hồ sơ: 08/03/2017

Lệ phí:450.000 (THNC)

Lệ phí: 300.000 (THCB)

Hồ sơ đăng ký:

              - 02 hình 4x6 ( sau hình ghi họ tên, ngày sinh)

              - 01 CMND photo không cần công chứng ( mang theo bảng chính để đối chứng)

Lưu ý: Hạn nhận hồ sơ có thể kết thúc sớm nếu số lượng đăng ký đã đủ.

Chi tiết liên hệ: (08)38392549

Địa chỉ: 221 Nguyễn Văn Cừ, P4,Q5

KỲ THI TỰ DO 26/03/2017

THÔNG BÁO KỲ THI TỰ DO 26/03/2017

Học phần Tin học cơ bản

Ngày thi 26/03/2017 ( Chủ nhật)

Thời gian thi: Từ 13h00-17h00

Hạn chót nhận hồ sơ: 17h ngày 23/03/2017

Lệ phí: 300.000 (THCB)

Hồ sơ đăng ký:

       - 02 hình 4x6 ( sau hình ghi họ tên, ngày sinh)

       - 01 CMND photo không cần công chứng ( mang theo bảng chính để đối chứng)

Lưu ý: Hạn nhận hồ sơ có thể kết thúc sớm nếu số lượng đăng ký đã đủ.

Chi tiết liên hệ: (08)38392549

Địa chỉ: 221 Nguyễn Văn Cừ, P4,Q5

KỲ THI TỰ DO 26/02/2017

Học phần Tin học cơ bản
Ngày thi 26/02/2017 ( Chủ nhật)
Thời gian thi: Từ 13h00-17h00
Hạn chót nhận hồ sơ: 22/02/2017
Lệ phí: 300.000đ/Thí sinh

Hồ sơ đăng ký: 
- 02 hình 4x6 ( sau hình ghi họ tên, ngày sinh)
- 01 CMND photo không cần công chứng ( mang theo bảng chính để đối chứng)
Lưu ý: Hạn nhận hồ sơ có thể kết thúc sớm nếu số lượng đăng ký đã đủ.

Chi tiết liên hệ: (08)38392549
Địa chỉ: 221 Nguyễn Văn Cừ, P4,Q5