Danh sách thi tự do - Ngày 14/01/2017

Các bạn bấm vào link sau để tải về:

Danh sách thi tự do - ngày 14/01/2017

Chú ý:

          Các bạn thí sinh chú ý kỹ về thời gian và phòng máy.

          Trung tâm sẽ không giải quyết cho các bạn về vấn đề đi trễ vì bất cứ lý do gì.