Kỳ thi tự do 28-08-2016

Đăng ký thi đến hết 12h00 ngày 27-08-2016

Kỳ thi tự do lần 5 năm 2016 sẽ được tổ chức vào ngày 28-08-2016

  • Thời gian thi: 7g30 đến 17g.
  • Thí sinh có thể đăng ký dự thi nhiều môn vào các ca thi liên tiếp trong ngày
  • Lệ phí thi 50.000/môn đối với các học phần Windows & Internet, Ms.Word, Ms.Excel
    Lệ phí thi 70.000/môn đối với các học phần khác
  • Vào phòng thi phải có giấy tờ tùy thân có hình.
  • Không trả lệ phí hoặc đổi môn thi, giờ thi sau khi đăng ký.