Thời khoá biểu 216 - đợt 1

altĐặc biệt giảm giá cho tất cả học viên có xuất trình PHIẾU GIẢM GIÁ khi ghi danh.
Ngoài ra, sinh viên ĐHSP đăng ký lớp trọn gói: giảm 100.000đ, lớp thường giảm 50.000đ.
(Giảm giá không áp dụng cho lớp Windows và lớp Ôn thi chứng chỉ A)

Khai giảng ngày 23-31 tháng 12 năm 2013 và 2-3,6-14 tháng 01 năm 2014

Download TKB

Read more: Thời khoá biểu 216 - đợt 1

Thời khoá biểu 215 - đợt 2

alt

Đặc biệt giảm giá cho tất cả học viên có xuất trình PHIẾU GIẢM GIÁ khi ghi danh.
Ngoài ra, sinh viên ĐHSP đăng ký lớp trọn gói: giảm 100.000đ, lớp thường giảm 50.000đ. (Giảm giá không áp dụng cho lớp Windows và lớp Ôn thi chứng chỉ A)
Khai giảng ngày 26-29 tháng 11, ngày 1-3, 10-18, 22 tháng 12 năm 2013.

Download TKB

Read more: Thời khoá biểu 215 - đợt 2

Thời khoá biểu 214 - đợt 2

 

alt

Đặc biệt giảm giá cho tất cả học viên có xuất trình PHIẾU GIẢM GIÁ khi ghi danh.

Ngoài ra, sinh viên ĐHSP đăng ký lớp trọn gói: giảm 100.000đ, lớp thường giảm 50.000đ.

(Giảm giá không áp dụng cho lớp Windows và lớp Ôn thi chứng chỉ A)

 

 Khai giảng ngày 7,9,11,15,16,17,19,21,22,23 tháng 10 năm 2013

Download TKB

Read more: Thời khoá biểu 214 - đợt 2

Thời khoá biểu 215 - đợt 1

altĐặc biệt giảm giá cho tất cả học viên có xuất trình PHIẾU GIẢM GIÁ khi ghi danh.
Ngoài ra, sinh viên ĐHSP đăng ký lớp trọn gói: giảm 100.000đ, lớp thường giảm 50.000đ.
(Giảm giá không áp dụng cho lớp Windows và lớp Ôn thi chứng chỉ A)

Khai giảng ngày 17,18,19,22 tháng 11 năm 2013

Download TKB

Read more: Thời khoá biểu 215 - đợt 1

Thời khóa biểu khóa 214- đợt1

alt

Đặc biệt giảm giá cho tất cả học viên có xuất trình PHIẾU GIẢM GIÁ khi ghi danh.

Ngoài ra, sinh viên ĐHSP đăng ký lớp trọn gói: giảm 100.000đ, lớp thường giảm 50.000đ.

(Giảm giá không áp dụng cho lớp Windows và lớp Ôn thi chứng chỉ A)

 

 Khai giảng từ 12/09 đến 26/10 năm 2013

Download TKB

Read more: Thời khóa biểu khóa 214- đợt1