Thời khóa biểu khóa 217-đợt 2

altĐặc biệt giảm giá cho tất cả học viên có xuất trình PHIẾU GIẢM GIÁ khi ghi danh.
Ngoài ra, sinh viên ĐHSP đăng ký lớp trọn gói: giảm 100.000đ, lớp thường giảm 50.000đ.
(Giảm giá không áp dụng cho lớp Windows và lớp Ôn thi chứng chỉ A)

Khai giảng ngày 1-8 và 13-23 tháng 4 năm 2014

Ghi danh từ ngày 26-03-2014

Download TKB

Read more: Thời khóa biểu khóa 217-đợt 2

Thời khóa biểu khóa 217-đợt 1

altĐặc biệt giảm giá cho tất cả học viên có xuất trình PHIẾU GIẢM GIÁ khi ghi danh.
Ngoài ra, sinh viên ĐHSP đăng ký lớp trọn gói: giảm 100.000đ, lớp thường giảm 50.000đ.
(Giảm giá không áp dụng cho lớp Windows và lớp Ôn thi chứng chỉ A)

Khai giảng ngày 10,11,13,16,19,20,22-26 tháng 3 năm 2014

Ghi danh từ ngày 06-03-2014

Download TKB

Read more: Thời khóa biểu khóa 217-đợt 1

Thời khoá biểu 216 - đợt 1

altĐặc biệt giảm giá cho tất cả học viên có xuất trình PHIẾU GIẢM GIÁ khi ghi danh.
Ngoài ra, sinh viên ĐHSP đăng ký lớp trọn gói: giảm 100.000đ, lớp thường giảm 50.000đ.
(Giảm giá không áp dụng cho lớp Windows và lớp Ôn thi chứng chỉ A)

Khai giảng ngày 23-31 tháng 12 năm 2013 và 2-3,6-14 tháng 01 năm 2014

Download TKB

Read more: Thời khoá biểu 216 - đợt 1

Thời khoá biểu 216 - đợt 2

altĐặc biệt giảm giá cho tất cả học viên có xuất trình PHIẾU GIẢM GIÁ khi ghi danh.
Ngoài ra, sinh viên ĐHSP đăng ký lớp trọn gói: giảm 100.000đ, lớp thường giảm 50.000đ.
(Giảm giá không áp dụng cho lớp Windows và lớp Ôn thi chứng chỉ A)

Khai giảng ngày 26-27 tháng 2 năm 2014 và 1-2-3-4-5 tháng 03 năm 2014

Ghi danh từ ngày 06-02-2014

Download TKB

Read more: Thời khoá biểu 216 - đợt 2

Thời khoá biểu 215 - đợt 2

alt

Đặc biệt giảm giá cho tất cả học viên có xuất trình PHIẾU GIẢM GIÁ khi ghi danh.
Ngoài ra, sinh viên ĐHSP đăng ký lớp trọn gói: giảm 100.000đ, lớp thường giảm 50.000đ. (Giảm giá không áp dụng cho lớp Windows và lớp Ôn thi chứng chỉ A)
Khai giảng ngày 26-29 tháng 11, ngày 1-3, 10-18, 22 tháng 12 năm 2013.

Download TKB

Read more: Thời khoá biểu 215 - đợt 2