Trung tâm Tin học tổ chức kỳ thi Ứng dụng CNTT cơ bản tại Trường Đại học Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Ngày 14/05/2017

Thời gian: Ngày 14/05/2017

Địa điểm thi: Trường Đại học Buôn Ma Thuộc- tỉnh Đắk Lắk

 Trước ngày thi 1 ngày, Hội đồng thi đã đến làm việc với đối tác để chuẩn bị cho công tác tổ chức thi.

Hỉnh ảnh Hội đồng thi đang làm viện với Giám đốc Trung tâm Tin học - Trường Đại học Buôn Ma Thuột.

Các thầy cô đang đánh số máy trong phòng máy.

 

Vào ngày thi 14/05/2017, Hội đồng thi đã đến rất sớm để chuẩn bị và hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi.

Các chiến sĩ công an tham gia kỳ thi cũng có mặt đầy đủ và đúng giờ.

Các giám thị coi thi đang thực hiện thủ tục kiểm tra trước khi vào phòng thi.