Trung tâm Tin học tổ chức kỳ thi Ứng dụng CNTT cơ bản cho Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật quận 12 - Ngày 06/05/2017

Ngày 06/05/2017, Hội đồng thi của Trung tâm Tin học - Trường Đại học Sư Phạm TPHCM đã tổ chức thành công kỳ thi Ứng dụng CNTT cơ bản cho đối tượng học sinh của trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật quận 12.