Thông báo kỳ thi tự do 14/05/2017 đã có chứng chỉ

Trung tâm Tin học ĐHSP-Tp. HCM trân trọng thông báo đến các Anh (Chị) và các bạn học viên như sau:

- Đợt thi tự do 14/05/2017 đã có chứng chỉ.

- Anh/Chị và các bạn học viên đến 221 Nguyễn Văn Cừ, F4,Q5 để nhận chứng chỉ.

- Khi đến nhận chứng chỉ nhớ mang theo biên lai và CMND

- Cảm ơn Anh/Chị và các bạn học viên đã đồng hành cùng Trung tâm

Chi tiết liên hệ: (08) 38.392.549

Trân trọng.

Đợt thi ngày 09/04/2017 đã có chứng chỉ

Trung tâm Tin học ĐHSP-Tp. HCM trân trọng thông báo đến các Anh (Chị) và các bạn học viên như sau:

- Anh/Chị và các bạn học viên đến 221 Nguyễn Văn Cừ, F4,Q5 để nhận chứng chỉ.

-Khi đến nhận chứng chỉ nhớ mang theo biên lai và CMTND

- Cảm ơn Anh/Chị và các bạn học viên đã đồng hành cùng Trung tâm

Chi tiết liên hệ: (08) 38.392.549

Thông báo kỳ thi tự do 23/04/2017 đã có chứng chỉ

Trung tâm Tin học ĐHSP-Tp. HCM trân trọng thông báo đến các Anh (Chị) và các bạn học viên như sau:

- Đợt thi tự do 23/04/2017 đã có chứng chỉ.

- Anh/Chị và các bạn học viên đến 221 Nguyễn Văn Cừ, F4,Q5 để nhận chứng chỉ.

- Khi đến nhận chứng chỉ nhớ mang theo biên lai và CMND

- Cảm ơn Anh/Chị và các bạn học viên đã đồng hành cùng Trung tâm

Chi tiết liên hệ: (08) 38.392.549

Trân trọng.

Thông báo: Kỳ thi ngày 26/3/2017 đã có chứng chỉ

Trung tâm Tin học - Đại học Sư Phạm xin thông báo:

- Kỳ thi ngày 26/3/2017 đã có chứng chỉ.

- Các bạn vui lòng liên hệ Phòng ghi danh để nhận.

- Khi đến nhận, các bạn mang theo biên laiCMND để đối chiếu.

Địa chỉ phòng Ghi danh:

- 221 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, Quận 5, TP.HCM

- Điện thoại: (08) 38 392 549

Trân trọng.