Thông báo giá sách (Tại Phòng Ghi Danh TTTH-ĐHSP)

Thông báo giá sách (Tại Phòng Ghi Danh TTTH-ĐHSP):
- Giáo trình Tin Học Cơ Bản: 120.000đ / 160.000đ (giá bìa)
-Giáo trình Ôn thi Tin Học Cơ Bản 40.000đ / 50.000đ (giá bìa)
Liên hệ mua sách: 
Địa Chỉ: 221 Nguyễn Văn Cừ F4 Q5 Tp HCM
ĐT: (028) 3839 2549