Thông báo về thông tư liên tịch số 17/BGDĐT-BTTTT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HỒ CHÍ MINH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRUNG TÂM TIN HỌC                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        ---------------                                                                            ---------------

             Số:2016.08.15.1/TB.T3H                                       Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2016

THÔNG BÁO

- Căn cứ Quyết định số 21/2000/ QĐ-BGDĐT ngày 03/07/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A,B,C;

- Căn cứ vào thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông kí ngày 11 tháng 03 năm 2014 quy  định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Căn cứ vào công văn số 3656/BTTTT-CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông kí ngày 15 tháng 12 năm 2014 về việc hướng dẫn nội dung xác nhận chứng chỉ Tin học;

- Căn cứ vào quyết định số 1813/BTTTT-CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông kí ngày 2 tháng 06 năm 2016 về việc sử dụng chứng chỉ Tin học trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức; tuyển dụng, thăng hạng công chức;

- Căn cứ vào thông tư số 17/2016/TTLT-BGDDT-BTTTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông kí ngày 21 tháng 06 năm 2016 quy  định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin – có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 08 năm 2016.

- Căn cứ vào công văn số 3755/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo  kí ngày 3 tháng 08 năm 2016 về việc quy đổi chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học;

Trong tình hình có nhiều luồng thông tin về việc ngừng cấp chứng chỉ A-B-C tin học gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý học viên, Trung Tâm Tin Học Đại học Sư Phạm TPHCM thông báo và làm rõ một số thông tin về thông tư 17 nhằm giúp các bạn học viên đã, đang và sẽ học tập tại TTTH-ĐHSP hiểu rõ và yên tâm hơn.

Thông Tư Liên Tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo và Bộ Thông Tin Và Truyền Thông quy định việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin gồm 24 điều.

Theo Điều 22 của thông tư, sau ngày 10/8/2016, TTTH-ĐHSP sẽ chuyển sang giảng dạy theo chương trình mới và cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT (cụ thể là theo chuẩn quy định ở thông tư 03/2014 gồm chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản và chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao).

Theo Điều 23 của thông tư trình bày điều khoản chuyển tiếp rằng: các khóa học đã khai giảng trước ngày 10/8/2016 thì vẫn tiếp tục thực hiện và được cấp chứng chỉ A,B,C khi kết thúc.

Do vậy, các bạn học viên đã và đang học tại TTTH-ĐHSP có thể yên tâm; khóa học đã khai giảng trước ngày 10/8/2016 và kết thúc sau ngày này thì vẫn được cấp chứng chỉ tin học A,B,C (cho dù ngày cấp trên bằng là sau ngày 10/8/2016).

Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

Các bạn học viên cần biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng ghi danh để được tư vấn.

Trân trọng,

TM.Giám Đốc TTTH

 

Tổ trưởng Văn phòng