THÔNG BÁO KHẨN - TIN BÃO SỐ 16

Theo Công điện khẩn số 7924 của UBND TP.HCM về tin bão số 16, Trung Tâm Tin Học xin thông báo đến các học viên lịch nghỉ tránh bão tại Trung Tâm như sau:

Thời gian nghỉ từ 12h00 ngày 25/12/2017 đến hết ngày 26/12/2017.

Ngày 27/12/2017, Trung Tâm hoạt động lại bình thường.

Quyết định kèm theo.

Trân trọng cảm ơn.

Ngày đăng: 25-12-2017, NhanLe