Thông báo sinh viên học kỳ I năm học 2015-2016 được cấp chứng chỉ A bổ sung

Thông báo:

Một số bạn sinh viên học kỳ I năm học 2015-2016 chưa nhận được chứng chỉ A sẽ được cấp bổ sung vào đợt cấp chứng chỉ A của sinh viên học kỳ II.

Danh sách cụ thể như sau.

Mọi chi tiết thắc mắc vui lòng liên hệ Văn phòng ghi danh 38.392.549.

Trân trọng.